2014 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3-4

Sprawozdanie

Sprawozdanie z VI Szkoły Neuropsychofarmakologii (ECNP), 29 czerwca – 4 lipca 2014, Oksford

Joanna Pawlak1, Dorota Frydecka2
1. Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych oraz Zakład Genetyki w Psychiatrii
2. Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Katedra i Klinika Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 3–4, 207–213
Słowa kluczowe: European College of Neuropsychopharmacology, letnia szkoła w Oksfordzie

Streszczenie

Sprawozdanie ma na celu przedstawienie szkolenia dla psychiatrów, jakie odbyło się w okresie od 29 czerwca do 4 lipca 2014 w Oksfordzie. Prezentujemy w zarysie tematykę wykładów i warsztatów oraz atmosferę międzynarodowego spotkania. Dołączona lista publikacji pozwoli bardziej wnikliwie zapoznać się z wnioskami wykładowców, którzy poprowadzili tegoroczną Szkołę Neuropsychofarmakologii.

Adres do korespondencji:
Joanna Pawlak
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel: +48 61 849 13 11, fax: +48 61 848 03 92
e-mail: joanna.pawlak@gmail.com