2014 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Dlaczego pacjenci przyjmujący leki przeciwpsychotyczne tyją?

Adam Wysokiński1, Tomasz Sobów2
1. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
2. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Zakład Psychologii Lekarskiej
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 3–4, 177–190
Słowa kluczowe: schizofrenia, leki przeciwpsychotyczne, zespół metaboliczny, tycie, apetyt

Streszczenie

W ostatnich latach coraz większą uwagę psychiatrów zwraca problem otyłości, zaburzeń lipidowych oraz podwyższonego stężenia glukozy u pacjentów przyjmujących leki przeciwpsychotyczne. W porównaniu z populacją ogólną problem zespołu metabolicznego istotnie częściej (2–3 razy) występuje w tej grupie chorych. W pracy omówiono mechanizmy odpowiadające za wywołane lekami przeciwpsychotycznymi zwiększenie apetytu i tycie, co – jak się uważa – leży u podłoża dalszych powikłań metabolicznych. Ze względu na znaczne rozpowszechnienie zaburzeń metabolicznych oraz związane z nim większe ryzyko powikłań sercowo-naczyniowych konieczna jest systematyczna ocena podstawowych czynników ryzyka (otyłość brzuszna, poziom cholesterolu, trójglicerydów oraz glukozy, pomiar ciśnienia tętniczego) u wszystkich pacjentów otrzymujących leki przeciwpsychotyczne (a także przeciwdepresyjne i normotymiczne).

Adres do korespondencji:
Adam Wysokiński
Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych
ul. Czechosłowacka 8/10, 92-216 Łódź, Polska
e-mail: adam.wysokinski@umed.lodz.pl
phone: +48 609 676 178