2014 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Aspekty psychiatryczne aktywności enzymów cytochromu P450

Jarosław Sobiś1, Magdalena Piegza1, Łukasz Kunert1, Monika Rykaczewska-Czerwińska2, Piotr W. Gorczyca1
1. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Psychiatrii
2. Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Zdrowia Publicznego, Katedra Toksykologii i Uzależnień, Zakład Toksykologii i Ochrony Zdrowia w Środowisku Pracy
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 3–4, 191–198
Słowa kluczowe: mózg, cytochrom P450, substraty, induktory, znaczenie biologiczne

Streszczenie

Cytochromy P450, rodzina hemoprotein, odgrywają ważną rolę w oksydacji leków, toksyn, a także związków endogennych, np. neuroprzekaźników. Ilościowo najwięcej przemian metabolicznych ksenobiotyków zachodzi w wątrobie, jednak mózgowy metabolizm leków wpływa na przemiany i farmakodynamiczne efekty leków psychotropowych w miejscu ich działania. Okazuje się, iż poziom CYP2D6 jest wyższy u palących papierosy i u alkoholików. Ekspresja CYP2D6 w mózgu i aktywność enzymu koreluje z poziomem białek i mRNA.
Lokalny, mózgowy metabolizm leków może odbywać się za sprawą ekspresji CYP2D6. Metabolizm ten, poprzez potencjalne modulowanie neuroprzekaźnictwa, może brać udział w różnej czułości i międzyosobniczej zmienności reakcji na leczenie psychotropowe.
 

  •  
Adres do korespondencji:
Łukasz Kunert
Katedra i Oddział Psychiatrii Wydziału Lekarskiego w Zabrzu z Oddziałem Dentystycznym
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Pyskowicka 49, 42–612 Tarnowskie Góry, Poland
tel.: +48 605 092 031
e-mail: sienael@o2.pl