2014 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 30, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Powikłania krwotoczne w przebiegu leczenia przeciwdepresyjnego u pacjentów w podeszłym wieku

Adam Wysokiński1, Tomasz Sobów2
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
2. Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2014, 1, 29–35
Słowa kluczowe: leki przeciwdepresyjne, powikłania krwotoczne, płytki krwi

Streszczenie

W pracy przedstawiono przegląd piśmiennictwa na temat występowania powikłań krwotocznych u pacjentów przyjmujących leki przeciwdepresyjne. Skupiono się przede wszystkim na pacjentach w podeszłym wieku, gdyż są oni w grupie podwyższonego ryzyka tych powikłań. Przedstawiono częstość występowania powikłań krwotocznych, omówiono zależność przyczynową pomiędzy lekami przeciwdepresyjnymi i zaburzeniami krzepnięcia krwi, potencjalne czynniki ryzyka oraz sposoby profilaktyki. Uzyskane dane wskazują, że leki przeciwdepresyjne o serotoninergicznym mechanizmie działania istotnie zwiększają ryzyko powikłań krwotocznych najczęściej występują one u pacjentów leczonych lekami z grupy SSRI, wenlafaksyną, trazodonem oraz trójcyklicznymi lekami przeciwdepresyjnymi. Najniższy współczynnik ryzyka posiadają agomelatyna, bupropion, reboksetyna oraz mirtazapina. W związku z możliwymi poważnymi konsekwencjami powikłań krwotocznych należy zwracać uwagę na obecność indywidualnych czynników ryzyka przy wyborze leku przeciwdepresyjnego, w szczególności u pacjentów w podeszłym wieku.

Adres do korespondencji:
Prof. nadzw., dr hab. Tomasz Sobów
Zakład Psychologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi
ul. Sterlinga 5, 91-425 Łódź, Polska
tel. +48b607b299 236
e-mail: tomasz.sobow@umed.lodz.pl