2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

List do redakcji

Kilka uwag o złośliwym zespole neuroleptycznym i leczeniu elektrowstrząsowym

Stefan Krzymiński1
1. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 193–194
Adres do korespondencji:
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny dla Nerwowo i Psychicznie Chorych SPZOZ w Ciborzu, 66–213 Skąpe, tel.: 68 34 19 450, e-mail: szpital@ciborz.eu