2013 zeszyt 3–4

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Długoterminowa farmakoterapia wspierająca utrzymywanie abstynencji lub zmniejszająca spożycie alkoholu u osób uzależnionych od alkoholu. Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)

Przemysław Bieńkowski1,5, Bogusław Habrat2, Jerzy Samochowiec3,7, Marcin Wojnar1, Paweł Mierzejewski4, Janusz Rybakowski6
1. Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
2. Zespół Profilaktyki i Leczenia Uzależnień, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
3. III Klinika Psychiatrii, Instytut Psychiatrii i Neurologii, Warszawa
4. Katedra i Klinika Psychiatrii, Pomorski Uniwersytet Medyczny, Szczecin
5. Katedra i Klinika Psychiatryczna, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
6. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
7. Konsultant Krajowy ds. Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 3–4, 133–139
Słowa kluczowe: uzależnienie od alkoholu, farmakoterapia, abstynencja, redukcja spożycia alkoholu, zalecenia

Streszczenie

Artykuł prezentuje Zalecenia Sekcji Farmakoterapii Polskiego Towarzystwa Badań nad Uzależnieniami (PTBU) i Sekcji Psychofarmakologii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP) w odniesieniu do długoterminowej farmakoterapii wspierającej utrzymywanie abstynencji lub zmniejszającej spożycie alkoholu u dorosłych pacjentów uzależnionych od alkoholu. Poza praktycznymi wskazówkami dotyczącymi długoterminowej farmakoterapii uzależnienia od alkoholu przedstawiono podstawowe obszary niepewności, tj. zagadnienia wymagające dalszych badań i naukowej dyskusji.

Adres do korespondencji:
Prof. Przemysław Bieńkowski
Zakład Farmakologii, Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: +48 22 45 82 676
e-mail: bienkow@ipin.edu.pl