2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Preparat ziołowy Sedatif PC – możliwości leczenia zaburzeń lękowych i zaburzeń snu

Jerzy Samochowiec1
1. Instytut Psychiatrii i Neurologii, III Klinika Psychiatryczna
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2013, 2, 97–103
Słowa kluczowe: zaburzenia lękowe, zaburzenia snu, leki ziołowe

Streszczenie

Leczenie zaburzeń lękowych oraz bezsenności wymaga odpowiedniego postępowania farmakologicznego oraz pozafarmakologicznego. Ze względu na ryzyko uzależnienia leki anksjolityczne są ostrożnie zalecane w tych stanach, natomiast w zaawansowanych zaburzeniach lękowych zaleca się leki przeciwdepresyjne. Alternatywą dla takich leków mogą być preparaty naturalne (ziołowe). Przykładem takiego preparatu jest Sedatif PC. Szereg substancji czynnych wchodzi w skład tego leku. Zalecany jest w stanach nadmiernej pobudliwości nerwowej, nerwowości związanej z działaniem czynników stresogennych i w objawach ze strony układu wegetatywnego czy zaburzeniach snu.