2013 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 29, zeszyt 2

Artykuł redakcyjny

Editorial

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych