2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Farmakologiczne leczenie zaburzeń psychicznych w przebiegu zespołu Jadassohna – opis przypadku

Karol Świeca1, Jan Jaracz1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 101–106
Słowa kluczowe: zespół Jadassohna, zespół linijnego znamienia łojotokowego, lit, karbamazepina, risperidon

Streszczenie

Zespół Jadassohna (zespół linijnego znamienia łojotokowego) jest względnie częstym (1/1000 żywych urodzeń) zespołem wad wrodzonych z grupy fakomatoz. Charakteryzuje się współwystępowaniem charakterystycznych znamion łojotokowych (znamion Jadassohna) układających się w liniach Voigty i/lub Blaschko oraz upośledzeniem umysłowym i napadami padaczkowymi, wynikającymi z zaburzeń rozwojowych OUN (Solomon, Esterly 1975). Artykuł prezentuje przebieg i efekty terapii zaburzeń zachowania i nastroju u 19-letniego pacjenta z zespołem Jadassohna, dwukrotnie hospitalizowanego w Klinice Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu.

Adres do korespondencji:
Karol Świeca
Klinika Psychiatrii Dorosłych
Katedry Psychiatrii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. +48 61 84 91 287, fax. +48 61 84 80 392
e-mail: karol.swieca@zoho.com