2012 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 2

Errata

Do artykułu w FPN - 2012: 28(1): 41-49 - Zarejestrowane wskazania do stosowania leków przeciwpsychotycznych w Polsce

Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 2, 111