2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 1

Artykuł specjalny

Zalecenia w sprawie stosowania leków przeciwpsychotycznych II generacji

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 1, 51–57