2012 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 28, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Wirusy zależne od adenowirusów w terapiach genowych chorób neurodegeneracyjnych

Adriana Wawer1, Anna Sznejder-Pachołek1, Ilona Joniec-Maciejak1, Joanna Schwenkgrub1, Andrzej Członkowski1
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2012, 1, 33–40
Słowa kluczowe: wektory AAV, terapia genowa, choroby neurodegeneracyjne, choroba Parkinsona, choroba Alzheimera, stwardnienie zanikowe boczne

Streszczenie

Opracowanie skutecznych metod leczenia chorób neurodegeneracyjnych stanowi wciąż ogromne wyzwanie. W wielu przypadkach nie jest znana przyczyna wystąpienia choroby, brak również skutecznej farmakoterapii. Obecnie duże nadzieje w leczeniu wielu chorób wiąże się z wykorzystaniem terapii genowej, której istotą jest wprowadzanie do określonych komórek ośrodkowego układu nerwowego (OUN) terapeutycznego genu, najczęściej za pomocą nośników wirusowych. Coraz szerzej wykorzystuje się w tym celu wektory oparte na wirusach AAV. W prezentowanej pracy przedstawiono zakończone oraz trwające badania kliniczne wykorzystujące wektory AAV do transferu terapeutycznego genu w terapii: choroby Parkinsona, choroby Alzheimera, stwardnienia zanikowego bocznego, choroby Canavana oraz późnej dziecięcej neuronalnej lipofuscynozy ceroidowej. Wyniki przedstawionych badań wskazują na dobry profil tolerancji i bezpieczeństwo tego rodzaju terapii.

Adres do korespondencji:
Ilona Joniec-Maciejak,
Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej,
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa,
tel./fax 22 826 21 16,
e-mail: ilona.joniec@wum.edu.pl