2011 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 27, zeszyt 3-4

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z Trzeciej Szkoły Neuropsychofarmakologii ECNP (Oxford, Wielka Brytania, 3-7 lipca 2011)

Marlena Sokół-Szawłowska1
1. Oddział Chorób Afektywnych Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2011, 3-4, 163-165