2010 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 26, zeszyt 1

Artykuł poglądowy

Leki przeciwpadaczkowe a apoptoza

Anna Florczak1, Jolanta Florczak2, Jolanta Dorszewska1
1. Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
2. Katedra i Klinika Neurologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2010, 1, 45-52
Słowa kluczowe: apoptoza, homocysteina, leki przeciwpadaczkowe

Leczenie padaczki polega na wieloletnim stosowaniu leków przeciwpadaczkowych (LPP). LPP powodują wzrost poziomu homocysteiny (Hcy) poprzez zaburzenie jej metabolizmu. Hiperhomocysteinemia (HHcy) może powodować uszkodzenie nici DNA, stres oksydacyjny i apoptozę, co jest związane z patogenezą chorób neurozwyrodnieniowych i sercowo-naczyniowych. LPP starej generacji (zasadniczo kwas walproinowy – VPA) wykazują działanie proapoptotyczne w wielu liniach komórek nowotworowych poprzez aktywację zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego szlaku indukcji apoptozy, a także drogi niezależnej od kaspaz. Białko p53 może aktywować w komórkach drogę apoptozy zależną od kaspaz. Wstępne wyniki badań mogą wskazywać na zwiększony efekt proapoptotyczny LPP również w przebiegu terapii chorych z padaczką.

Adres do korespondencji:
Anna Florczak
Pracownia Neurobiologii Katedry Neurologii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego
ul. Przybyszewskiego 49, 60-355 Poznań
tel.: 061 869 14 39
e-mail: annaflorczak84@gmail.com