2009 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Niedoczynność receptora NMDA w patogenezie schizofrenii

Marek Krzystanek1, Artur Pałasz2, Ewa Krzystanek3, Irena Krupka-Matuszczyk1
1. Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2. Katedra Morfologii Zakładu Histologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3. Katedra i Klinika Neurologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 3-4, 179–190
Słowa kluczowe: receptor NMDA, schizofrenia, neuroleptyki

Streszczenie

Wiele badań eksperymentalnych i klinicznych z ostatnich lat pomogło sformułować hipotezę zaburzonego przekaźnictwa glutaminergicznego w schizofrenii. Hipoteza ta opiera się między innymi na działaniu antagonistów receptora NMDA, które u zdrowego człowieka wywołują objawy przypominające schizofrenię.
Współczesne dane potwierdzają, iż niedoczynność receptorów NMDA odgrywa istotną rolę w patogenezie schizofrenii. Wydaje się, że układy glutaminergiczny, dopaminergiczny i serotoninergiczny w schizofrenii są czynnościowo powiązane. Klasyczne i atypowe neuroleptyki mogą modulować aktywność receptorów NMDA. Poznani agoniści receptora NMDA oraz inhibitory wychwytu zwrotnego glicyny wydają się wykazywać większą skuteczność w leczeniu negatywnych niż pozytywnych objawów schizofrenii. Możliwy jest również ich wpływ na zaburzenia poznawcze. Wyniki badań klinicznych wskazują, że leki zwiększające aktywność receptorów NMDA mogą być bardziej skuteczne w terapii łączonej z neuroleptykiem klasycznym lub atypowym, niż w monoterapii schizofrenii.
Żeby ustalić pozycję kliniczną leków wywołujących aktywację receptorów NMDA potrzebne jest przeprowadzenie większej liczby badań klinicznych.

Adres do korespondencji:
Marek Krzystanek
Katedra i Klinika Psychiatrii i Psychoterapii
Śląski Uniwersytet Medyczny
ul. Ziołowa 45/47, 40-635 Katowice
tel/fax: 032 2059260
e-mail: krzystanekmarek@gmail.com