2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 2

Sprawozdanie z konferencji naukowej

Sprawozdanie z seminarium naukowego ECNP-EPA w Czerniejewie, 28-30 maja 2009 roku

Jan Jaracz1, Agnieszka Remlinger-Molenda2
1. Wiceprzewodniczący Sekcji Psychofarmakologii PTP
2. Sekretarz Sekcji Psychofarmakologii PTP
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 2, 113–115