2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 2

Artykuł kazuistyczny

Przypadek schizofrenii katatonicznej – korzystny wynik leczenia aripiprazolem i klozapiną

Miłosz Krzywotulski1, Paweł Wójciak1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 2, 109–112
Słowa kluczowe: katatonia, schizofrenia katatoniczna, leczenie, aripiprazol, klozapina

Streszczenie

Tematem artykułu jest opis przypadku schizofrenii katatonicznej rozpoznanej u dwudziestodwuletniej kobiety. U pacjentki tej bardzo szybko i gwałtownie nastąpiło pogorszenie stanu psychicznego w obrazie zespołu katatonicznego. Leczenie farmakologiczne za pomocą różnych leków neuroleptycznych okazało się nieskuteczne lub powodowało poważne objawy niepożądane. Dopiero po zastosowaniu aripiprazolu (do 22,5 mg/dobę) w połączeniu z klozapiną (do 200 mg/dobę) uzyskano zdecydowaną poprawę stanu psychicznego i ustąpienie wszystkich objawów psychopatologicznych. Po półtora roku od tego epizodu pacjentka kontynuuje studia psychologiczne, zażywając aripiprazol 7,5 mg/dobę.

Adres do korespondencji:
Miłosz Krzywotulski
Klinika Psychiatrii Dorosłych UM w Poznaniu
ul. Szpitalna 27/33, 60-572 Poznań
tel. (061) 8475087, fax (061) 8480392
e-mail: mkszyfy@tlen.pl