2009 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 25, zeszyt 2

Artykuł specjalny

List konsultanta krajowego z psychiatrii

Jerzy Samochowiec1
1. Konsultant Krajowy w Dziedzinie Psychiatrii
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2009, 2, 117