2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 2

List do redakcji

Two generations of mood stabilizers

J. K. Rybakowski1
1. Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland

Streszczenie

 International Journal of Neuropsychopharmacology (2007), 10, 709–711

Adres do korespondencji:
Prof. Dr. J. K. Rybakowski
Department of Adult Psychiatry, Poznan University of Medical Sciences, Poznan, Poland
Tel.: 48-61-8475087 Fax: 48-61-8480392
E-mail: rybakows@wlkp.top.pl