2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 2

Artykuł poglądowy

Interakcje farmakokinetyczne kwasu walproinowego

Paweł Zatorski1, Halina Sienkiewicz-Jarosz2, Agnieszka Korkosz1, Przemysław Bieńkowski1
1. Zakład Farmakologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. I Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 2, 83–88
Słowa kluczowe: kwas walproinowy, właściwości farmakokinetyczne, interakcje lekowe

Streszczenie

Kwas walproinowy (i jego pochodne) jest wciąż szeroko stosowany w leczeniu padaczki oraz choroby afektywnej dwubiegunowej. Lek jest często podawany przez długi czas w kombinacji z innymi lekami, co rzutuje na ryzyko interakcji farmakodynamicznych i farmakokinetycznych. Celem artykułu jest przegląd najważniejszych właściwości farmakokinetycznych kwasu walproinowego, ze szczególnym uwzględnieniem interakcji z lekami wykorzystywanymi w medycynie wewnętrznej.

Adres do korespondencji:
Przemysław Bieńkowski
Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego
Instytut Psychiatrii i Neurologii
ul. Sobieskiego 9, 02-957 Warszawa
tel.: 22 – 45 82 676
e-mail: bienkow@ipin.edu.pl