2007 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 2

Specjalnie dla Farmakoterapii w Psychiatrii i Neurologii

Aktualny stan leczenia choroby Alzheimera

Adam Bilikiewicz1, Leszek Bidzan1
1. Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego Akademii Medycznej w Gdańsku
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 2, 69–74
Słowa kluczowe: Choroba Alzheimera, farmakoterapia

Streszczenie

W pracy dokonano przeglądu środków farmakologicznych obecnie stosowanych lub mogących mieć zastosowanie w najbliższej przyszłości w leczeniu choroby Alzheimera.
Obecne strategie terapeutyczne polegają na stosowaniu inhibitorów acetylocholinesterazy (donepezil, galantamina, riwastygmina), które stabilizują poziom neuroprzekaźnika w szczelinie synaptycznej oraz antagonisty receptora NMDA – memantyny.
Obecna terapia choroby Alzheimera polega na działaniu objawowym i przynosi jedynie ograniczone klinicznie wyniki, a stosowane środki nie wpływają na mechanizmy procesu chorobowego.
W trakcie badań klinicznych znajduje się wiele środków o potencjalnym wpływie na proces chorobowy. Szczególną uwagę poświęca się oddziaływaniu na złogi Abeta, białko tau oraz mechanizmom oksydacyjnym i zapalnym zaangażowanym w proces chorobowy.
Dotychczasowe wyniki dają nadzieję na wprowadzenie w ciągu najbliższych lat leków znacznie skuteczniej wpływających na proces chorobowy.

Adres do korespondencji:
Klinika Psychiatrii Rozwojowej, Zaburzeń Psychotycznych i Wieku Podeszłego
Akademii Medycznej
ul. Srebrniki 1, 80-282 Gdańsk
tel./fax: + 48 58 344 60 85
e-mail: kpsych@amg.gda.pl