2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł

Uzupełnienie do Zasad Tworzenia Polskiego Nazewnictwa Leków, Polskiego Towarzystwa Farmakologicznego

Adam Płaźnik1
1. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie