2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł

Stany mieszane w przebiegu choroby afektywnej dwubiegunowej

Iwona Koszewska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 41–44