2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł

Farmakologiczna profilaktyka nawrotów zaburzeń afektywnych dwubiegunowych

Janusz Rybakowski1
1. Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Klinika Psychiatrii Dorosłych
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 47–51