2007 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 23, zeszyt 1

Artykuł

Farmakologiczna profilaktyka depresji okresowo nawracającej

Jan Jaracz1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2007, 1, 31–33