2006 zeszyt 3-4

Powrót do zeszytu

Tom 22, zeszyt 3-4

Artykuł poglądowy

Zaburzenia hormonalne i metaboliczne związane ze stosowaniem litu

Dominik Strzelecki1
1. Klinika Zaburzeń Afektywnych, Psychotycznych i Psychiatrii Młodzieżowej Centralnego Szpitala Klinicznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2006, 3–4, 159–166
Słowa kluczowe: lit, niedoczynność tarczycy, nadczynność tarczycy, nadczynność przytarczyc, cukrzyca, moczówka prosta, wzrost masy ciała

Podczas leczenia litem obserwuje się szereg istotnych zmian dotyczących gospodarki hormonalnej, mogących wtórnie wpływać na pogorszenie stanu psychicznego i somatycznego. Do najczęściej spotykanych należą zaburzenia funkcji tarczycy – szczególnie niedoczynność, rzadziej nadczynność gruczołu. Istotnym powikłaniem terapii litem bywa nadczynność gruczołów przytarczycznych. Obserwuje się również poważne zaburzenia metaboliczne – cukrzycę, moczówkę prostą oraz wzrost masy ciała, które częściowo związane są z zaburzeniami endokrynologicznymi. W artykule opisano najczęstsze dysfunkcje hormonalne i metaboliczne związane ze stosowaniem litu, częstość ich występowania, czynniki ryzyka oraz zasady prawidłowego monitorowania i leczenia.

Adres do korespondencji:
Dominik Strzelecki
Klinika Zaburzeń Afektywnych
Centralny Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego
92-216 Łódź, ul. Czechosłowacka 8/10
tel. (042)6757371, fax. (042)6757403
e-mail: strzeleckidomin@poczta.onet.pl