2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych u chorych ze stwardnieniem rozsianym

Lidia Darda-Ledzion1, Jacek Zaborski1, Anna Członkowska1
1. II Klinika Neurologiczna, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 259-266
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, zaburzenia czynności dolnych dróg moczowych, diagnostyka, jakość życia

Streszczenie

Objawy zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych występują często u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym (S.R.) i mogą być główną przyczyną niepełnosprawności socjalnej.
Celem pracy jest zwrócenie szczególnej uwagi na sposób prowadzenia właściwej oceny objawów pęcherzowych oraz na wpływ, jaki wywierają na jakość życia chorych. Do oceny objawów neurogennej dysfunkcji pęcherza moczowego zastosowano wieloprofilowy kwestionariusz uwzględniający m.in. objawy podrażnieniowe i przeszkodowe oraz uznane skale urologiczne (I-PSS, Madsen, Boyarsky'ego). Niezbędnym elementem badania było dokonanie ultrasonograficznej oceny pojemności czynnościowej pęcherza oraz objętości moczu zalegającego po mikcji (post void residual-PVR).
Zaburzenia z dolnych dróg moczowych mogą być pierwszymi i izolowanymi objawami S.R. lub pojawiać się w różnych momentach choroby niezależnie od stopnia niesprawności. Dlatego odpowiednie procedury diagnostyczne powinny być przeprowadzone u każdego chorego z S.R. Stwierdzenie dysfunkcji powinno prowadzić do włączenia właściwego leczenia w celu poprawy funkcjonowania chorych, ich jakości życia oraz zapobiegania groźnym dla życia powikłaniom.