2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Nowe elementy w rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane

Karl Hainz Mauritz1
1. Klinik Berlin
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 249-251
Słowa kluczowe: stwardnienie rozsiane, fizjoterapia

Streszczenie

Niewiele badań naukowych koncentrowało się do niedawna na problemie efektywności i doboru metod rehabilitacji chorych na stwardnienie rozsiane. Wykazano, że kompleksowa rehabilitacja w SM skutecznie zmniejsza skutki choroby. Wbrew dotychczasowym obawom wysiłek fizyczny o charakterze tlenowym nie tylko nie wpływa negatywnie na organizm chorego, ale powoduje poprawę wielu parametrów.