2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Koszty stwardnienia rozsianego

Anna Członkowska1,2, Dagmara Mirowska-Guzel1,2
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 235-240
Słowa kluczowe: koszty, metody alternatywne, stwardnienie rozsiane

Streszczenie

Stwardnienie rozsiane (sr) jest przewlekłą chorobą demielinizacyjną, która zwykle dotyczy młodych dorosłych, prowadząc do ich stopniowej inwalidyzacji. Choroba ogranicza w istotny sposób zdolność chorego do pracy oraz jego produktywność. Celem pracy jest przedstawienie najistotniejszych badań oceniających koszty sr w różnych krajach oraz ich porównanie z wynikami badania przeprowadzonego w trzech ośrodkach w Polsce. Dodatkowo przedstawiamy w artykule problem stosowania przez chorych ze sr metod alternatywnych, oceniając że skala tego zjawiska może w istotny sposób wpływać na koszty choroby.