2005 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 3

Artykuł

Funkcjonowanie poznawcze chorych ze stwardnieniem rozsianym

Joanna Seniów1
1. Pracownia Neuropsychologii Klinicznej II Kliniki Neurologicznej Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 3, 283-287
Słowa kluczowe: zaburzenia poznawcze, stwardnienie rozsiane, neurorehabilitacja

Streszczenie

Wielu chorych ze stwardnieniem rozsianym (SM) ma, bądź rozwiną w miarę trwania choroby, różne dysfunkcje poznawcze. Pogłębiają one współwystępując z zaburzeniami motorycznymi inwalidztwo w codziennych sytuacjach społecznych i ograniczają niezależność. Ta część obrazu klinicznego SM jest coraz lepiej poznawana, m.in. dzięki badaniom neuropsychologicznym oraz neuroobrazującym. Pewną pomocą w łagodzeniu deficytów poznawczych może być terapia neuropsychologiczna oraz farmakoterapia.