2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Wzajemne oddziaływania układów odpornościowego i dopaminergicznego

Ewa Z. Bałkowiec-Iskra1, Iwona Kurkowska-Jastrzębska2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 51-59
Słowa kluczowe: układ dopaminergiczny, dopamina, układ odpornościowy, choroba Parkinsona, MPTP

Streszczenie

Badania nad zaburzeniami funkcjonowania układu odpornościowego, obserwowane w przebiegu chorób neurologicznych dały początek rozwojowi neuroimmunologii. W poniższej pracy przedstawiono dane opisujące zaburzenia immunologiczne towarzyszące dysfunkcjom układu dopaminergicznego. Szczegółowo ukazano wpływ dopaminy na komórki układu odpornościowego oraz wpływ obniżonego poziomu dopaminy w oun na funkcjonowanie układu odpornościowego.