2005 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 21, zeszyt 1

Artykuł

Metody niekonwencjonalne stosowane u chorych ze stwardnieniem rozsianym

Dagmara Mirowska-Guzel1,2, Marcin Głuszkiewicz1, Andrzej Członkowski2, Anna Członkowska1,2
1. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
2. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2005, 1, 43-50
Słowa kluczowe: Stwardnienie rozsiane, metody niekonwencjonalne

Streszczenie

Brak skutecznego leczenia przyczynowego stwardnienia rozsianego (sr) oraz bardzo duża różnorodność objawów choroby powoduje, że wielu pacjentów sięga po metody niekonwencjonalne. Nasze badania wykazały, że około 70% chorych ze sr korzysta z terapii alternatywnej lub komplementarnej. W artykule przedstawiono główne problemy związane z terapią niekonwencjonalną oraz metody leczenia niekonwencjonalnego najczęściej stosowane przez chorych ze stwardnieniem rozsianym.