2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł

Wytyczne Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP) do Leczenia Biologicznego Zaburzeń Afektywnych Dwubiegunowych Część III: Leczenie podtrzymujące

Heinz Grunze1, Siegfried Kasper2, Guy Goodwin3, Charles Bowden4, Hans-Jürgen Molier1, WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders5
1. Ludwig-Maximilians-University, Department of Psychiatry, Munich, Germany
2. University of Vienna, Department of General Psychiatry, Vienna, Austria
3. University of Oxford, Department of Psychiatry, Warneford Hospital, Oxford, United Kingdom
4. University of Texas Health Science Center, Department of Psychiatry, San Antonio, USA
5. WFSBP Task Force on Treatment Guidelines for Bipolar Disorders
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 4, 391-421
Słowa kluczowe: zaburzenie afektywne dwubiegunowe, leczenie podtrzymujące, profilaktyka, wytyczne wynikające z wyników badań, leki przeciwpsychotyczne, leki stabilizujące nastrój, terapia elektrowstrząsowa

Streszczenie

Dokładnie tak, jak w przypadku dwóch poprzednich pozycji z tej serii, przedstawione tu wytyczne do praktyki farmakologicznego leczenia podtrzymującego zaburzeń afektywnych dwubiegunowych opracowane zostały przez międzynarodowy zespół zadaniowy Światowej Federacji Towarzystw Psychiatrii Biologicznej (WFSBP). Celem tych wytycznych jest dostarczenie systematycznego przeglądu wszystkich danych naukowych dotyczących leczenia podtrzymującego. Wykorzystane w tych wytycznych dane zaczerpnięte zostały z przeglądu baz MEDLINE i EMBASE, z doniesień przedstawianych ostatnio na kluczowych konferencjach, oraz z rozmaitych wytycznych terapeutycznych krajowych i międzynarodowych. Rygoryzm ich naukowego uzasadnienia sklasyfikowano w czterech kategoriach (od A do D), a ponieważ wytyczne te z założenia powinny znaleźć zastosowanie kliniczne, dowody naukowe, które posłużyły do ich sformułowania, zostały również skomentowane przez ekspertów z zespołu zadaniowego, aby zapewnić możliwość ich praktycznego zastosowania.

World J. Biol Psychiatry, 2004, 5: 120-135.

Tłumaczenie: Andrzej Bidziński