2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł

Trazodon w leczeniu zaburzeń zachowania i objawów psychotycznych towarzyszących otępieniu

Iwona Makowska1, Radosław Magierski1, Iwona Kłoszewska1
1. Klinika Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 4, 485-494
Słowa kluczowe: trazodon, zaburzenia zachowania, otępienie

Streszczenie

Objawy psychotyczne i zaburzenia zachowania występują ze znaczną częstością u pacjentów z rozpoznanym zespołem otępiennym. Pobudzenie czy zachowania agresywne odnotowuje się u 30% do 60% pacjentów z otępieniem i często są one powodem zgonów, zwłaszcza w domach pomocy społecznej. Zaburzenia zachowania często skutkują urazami fizycznymi u pacjentów, stanowią duże obciążenie dla opiekunów, są nierzadką przyczyną instytucjonalizacji pacjentów i zwiększają koszty opieki zdrowotnej. Zapobieganie i leczenie zaburzeń zachowania u pacjentów z otępieniem jest jednym z podstawowych celów terapeutycznych w tej grupie chorych. Jednak wybór leku, w praktyce lekarskiej, częściej wiąże się z lokalnym trendem farmakoterapeutycznym niż z empirycznie ustalonymi standardami leczenia. Poszukiwania skutecznego i bezpiecznego leku nadal trwają. Jednym z leków badanych pod tym kątem jest trazodon. W kilkunastu przeprowadzonych dotąd badaniach dowiedziono jego skuteczność w opanowywaniu pobudzenia i zmniejszaniu agresji, drażliwości, niepokoju, zaburzeń nastroju i snu. Potwierdzono również dobrą tolerancję w trakcie leczenia osób w wieku podeszłym.