2004 zeszyt 4

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 4

Artykuł

Terapia monitorowana stężeniem kwasu walproinowego we krwi u pacjentów z zaburzeniami psychicznymi

Halina Matsumoto1, Elżbieta Woźny1, Anna Dziklińska1, Małgorzata Abramowska1, Szymon Niemcewicz1, Waldemar Szelenberger1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna AM w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 4, 423-433
Słowa kluczowe: kwas walproinowy, terapia monitorowana stężeniem leku we krwi, zaburzenia psychiczne

Streszczenie

Kwas walproinowy (walproiniany) stosowany jest w farmakoterapii zaburzeń psychicznych najczęściej w skojarzeniu z innymi lekami psychotropowymi. Celem pracy była ocena poziomu kwasu walproinowego (VPA) w surowicy pacjentów, u których zlecono monitorowanie stężenia leku. Badaniami objęto 130 pacjentów w trakcie dwuletniej obserwacji. Wszyscy pacjenci leczeni byli kwasem walproinowym w skojarzeniu z neuroleptykami (I i II generacji) lub lekami przeciwdepresyjnymi. Rozkład stężeń VPA oznaczanych w surowicy metodą fluorescencji w świetle spolaryzowanym (FPIA) nie różnił się istotnie w badanych grupach pacjentów. Spośród wszystkich wyników badań stężeń VPA: 39% było poniżej poziomu terapeutycznego i wynosiło średnio: 34,4 ± 11,2 µg/ml, 58% wyników badań znajdowało się w zakresie terapeutycznym (50-100 µg/ml) i wynosiło średnio: 66,7± 11,3 µg/ml) oraz 3% w zakresie potencjalnie toksycznym (średnio: 107,9±6,6 µ/ml). Autorzy wskazują na przydatność monitorowania stężenia VPA u pacjentów poddanych politerapii oraz na konieczność ograniczenia polipragmazji ze względu na jej wpływ na skuteczność i bezpieczeństwo leczenia.