2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł

Normotymiczne działanie lamotryginy

Maryla Tuszewska1, Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 3, 325-334
Słowa kluczowe: lamotrygina, padaczka, choroba afektywna dwubiegunowa, działanie normotymiczne

Streszczenie

Lamotrygina należy do trzeciej generacji leków przeciwpadaczkowych. Lamotrygina, jako lek przeciwpadaczkowy jest zalecana do stosowania głównie w częściowych napadach padaczkowych, ale jej skuteczność została również udowodniona w zespołach padaczkowych z napadami mieszanymi, uogólnionymi takimi, jak młodzieńcza padaczka miokloniczna i zespół Lennoxa-Gastauta. Lamotrygina znajduje również zastosowanie w terapii bólów migrenowych, neuralgii nerwu trójdzielnego oraz bolesnych polineuropatii. W ostatnich latach lamotrygina ze względu na wykazane działanie normotymiczne, znalazła zastosowanie w leczeniu choroby afektywnej dwubiegunowej. Działanie normotymiczne lamotryginy obejmuje zapobieganie nawrotom depresji i manii, stabilizację szybkiej zmiany faz, natomiast w ostrym epizodzie chorobowym głównie działanie przeciw depresyjne. Blokowanie przez lamotryginę kanałów jonowych ma znaczenie przede wszystkim dla przeciwpadaczkowego działania leku, natomiast działanie psychotropowe lamotryginy w chorobie afektywnej dwubiegunowej jest prawdopodobnie związane z mechanizmem antyglutaminergicznym i neuroprotekcyjnym. Najważniejszym poważnym objawem niepożądanym lamotryginy jest wysypka skórna, której ryzyko można zmniejszyć przez powolne zwiększanie dawki leku.