2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł

Farmakoterapia chorych z zaburzeniami psychicznymi przejawiających zachowania agresywne

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 3, 293-323
Słowa kluczowe: dysforie, zachowania agresywne, zasady farmakoterapii

Streszczenie

Zachowania impulsywne i agresje często towarzyszą zaburzeniom psychicznym. Jednak niewiele jest danych z badań kontrolowanych dotyczących leczenia chorych z zachowaniami agresywnymi. Wielu z opublikowanych badań u chorych agresywnych nie przeprowadzono poprawnie metodologicznie.
W pracy krytycznie podsumowano wyniki badań leczenia w stanach agresji w schizofrenii, zaburzeniach afektywnych, otępiennych, zaburzeniach osobowości i wynikające z nich wnioski dotyczące optymalnego leczenia.