2004 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 3

Artykuł

Czy nowsze badania nad patomechanizmem stresu i depresji zmienią poglądy na mechanizm działania leków przeciwdepresyjnych?

Wojciech Kostowski1
1. Zakład Farmakologii i Fizjologii Układu Nerwowego Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 3, 267-278