2004 zeszyt 2

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 2

Artykuł

Tolerancja i bezpieczeństwo escitalopramu

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2004, 2, 231-247