2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Artykuł

Zasady leczenia nawracających zaburzeń afektywnych (2004)

Stanisław Pużyński1, Antoni Kalinowski1, Iwona Koszewska1, Ewa Pragłowska1, Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1, 5-46