2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Aneks

Psychoterapia w zaburzeniach afektywnych

Ewa Habrat-Pragłowska1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, l, 125-129