2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Aneks

Leki psychotropowe stosowane w terapii epizodów i zapobiegania nawrotom zaburzeń afektywnych

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1,47-93