2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Aneks

Interakcje leków

Stanisław Pużyński1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1,95-117