2004 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 20, zeszyt 1

Aneks

Inne metody terapii biologicznej

Antoni Kalinowski1, Łukasz Święcicki1
1. II Klinika Psychiatryczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
FARMAKOTERAPIA W PSYCHIATRII I NEUROLOGII, 2004, 1, 131-139