2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Wpływ leków przeciwdepresyjnych na ból

Małgorzata Rzewuska1
1. Samodzielna Pracownia Farmakoterapii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 21-38
Słowa kluczowe: ból, depresja, leki przeciwdepresyjne

Streszczenie

Przeprowadzono wiele badań poświęconych współwystępowaniu depresji i bólu, a także skuteczności przeciwbólowej leków przeciwdepresyjnych. Praca przedstawia wyniki tych badań. Sugerują one potrzebę uwzględniania przy ocenie depresji także nasilenia objawów bólowych.
Większość badań oceniających skuteczność farmakoterapii w depresjach u chorych z objawami bólowymi wskazuje na przewagę leków przeciwdepresyjnych hamujących wychwyt obu monoamin (5HT oraz NA) nad SSRI.