2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Winpocetyna – właściwości farmakologiczne a zastosowanie w praktyce klinicznej

Adam Przybyłkowski1, Dagmara Mirowska1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. II Klinika Neurologiczna Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 67-72
Słowa kluczowe: udar niedokrwienny, winpocetyna

Streszczenie

Autorzy przedstawiają przegląd wiedzy z dotychczasowych badań doświadczalnych i klinicznych odnośnie zastosowania winpocetyny w schorzeniach neurologicznych ze szczególnym uwzględnieniem udarów niedokrwiennych mózgu.