2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Perspektywy farmakoterapii depresji

Janusz Rybakowski1
1. Klinika Psychiatrii Dorosłych Akademii Medycznej w Poznaniu
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 5-19
Słowa kluczowe: depresja, farmakoterapia, nowe leki

Streszczenie

W niniejszym przeglądzie omówiono perspektywy rozwoju leków przeciwdepresyjnych wynikające z dawnych oraz nowych koncepcji patogenetycznych depresji. Dotychczas stosowane leki przeciwdepresyjne działają głównie na neuroprzekaźnictwo serotoninergiczne lub/i noradrenergiczne. Przedstawiono kierunki wprowadzania nowych leków przeciwdepresyjnych oparte na innych koncepcjach neuroprzekaźnikowych, jak również, w związku z poznaniem nowych mechanizmów patogenetycznych depresji, leków działających na zaburzenia osi stresu, innych osi hormonalnych oraz na procesy neurotrofowe i neuroprotekcyjne.