2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Leki blokujące receptory serotoninowe oraz hamujące wychwyt zwrotny serotoniny (SARI) w terapii zaburzeń psychicznych

Janusz Szyndler1, Anna Skórzewska2, Adam Płaźnik1,2
1. Katedra i Zakład Farmakologii Doświadczalnej i Klinicznej Akademii Medycznej w Warszawie
2. Zakład Neurochemii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 39-51
Słowa kluczowe: depresja, lęk, SARI, trazodon, nefazodon

Streszczenie

Trazodon i nefazodon należą do grupy leków przeciwdepresyjnych o interesującym profilu farmakologicznym (SARI). Są to środki, które różnią się zarówno pod względem budowy chemicznej, jak i własności farmakologicznych od selektywnych inhibitorów wychwytu serotoniny (SSRI), inhibitorów monoaminooksydazy i trójcyklicznych leków przeciwdepresyjnych (TLPD). W wielu testach przedklinicznych, jak i próbach klinicznych wykazano ich aktywność przeciwdepresyjną, przy zmniejszonej częstości działań niepożądanych, w porównaniu z trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi. Siła działania przeciwdepresyjnego SARI jest porównywalna z SSRI oraz TLPD. Leki te działają także korzystnie w przypadku bezsenności związanej z depresją, lęku i wielu innych objawach towarzyszących depresji. Mechanizm działania SARI różni się od pozostałych leków przeciwdepresyjnych. Leki te blokują receptory 5-HT2 a także hamują wychwyt zwrotny serotoniny. W opracowaniu przedstawiono przegląd własności farmakologicznych a także wyników badań klinicznych SARI.