2003 zeszyt 3

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 3

Artykuł

Afazja poudarowa – farmakologiczne wspomaganie terapii zaburzeń językowych

Tomasz Litwin1, Marika Litwin1, Joanna Seniów1
1. II Klinika Neurologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie; Zakład Elektrofizjologii Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 3, 73-80
Słowa kluczowe: afazja, udar mózgu, rehabilitacja

Streszczenie

Zaburzenia językowe o typie afazji występują u około jednej czwartej populacji chorych po udarach mózgu, drastycznie pogłębiając inwalidztwo i pogarszając rokowanie, co do wyzdrowienia. Standardowe postępowanie terapeutyczne zwykle ogranicza się do terapii logopedycznej. W artykule przedstawione są zagadnienia teoretyczne oraz wstępne kliniczne efekty farmakologicznego wspierania rehabilitacji chorych z afazją.