2003 zeszyt 1

Powrót do zeszytu

Tom 19, zeszyt 1

Artykuł

Standardy leczenia bezsenności Polskiego Towarzystwa Badań nad Snem

Waldemar Szelenberger1
1. Katedra i Klinika Psychiatryczna Akademii Medycznej w Warszawie
Farmakoterapia w Psychiatrii i Neurologii, 2003, 1, 5-16

Streszczenie

Praca prezentuje standardy leczenia bezsenności rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Badań nad Snem.